Quy trình khiếu ni vi b phn CSKH LEN SỢI VÂN NGÔ

 

Bước 1: Tạo yêu cầu hỗ trợ/ khiếu nại

- Cách 1: Gửi yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại đến Mail:  [email protected]
- Cách 2: Nhắn tin hoặc Gọi trực tiếp tới Hotline: 090 699 1512

Bước 2: CSKH tiếp nhận thông tin và xử lý

- Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên CSKH có thể yêu cầu Quý khách cung cấp các thông tin liên quan tùy theo bản chất khiếu nại của Quý khách. Xin lưu ý rằng CSKH sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp số OTP và mật khẩu tài khoản đăng nhập.

- Kể từ lúc Quý khách gửi yêu cầu hỗ trợ/ khiếu nại, CSKH sẽ xử lý trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi vấn đề khiếu nại cần thêm thời gian để xử lý, nhân viên CSKH sẽ thông báo đến Quý khách về thời gian dự kiến hoàn thành.

Bước 3: CSKH phản hồi kết quả

Bộ phận CSKH sẽ chủ động liên hệ Quý khách theo 1 trong 3 hình thức sau:
1. Gửi tin nhắn qua Mail Quý khách sử dụng để liên hệ CSKH.
2. Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại Quý khách sử dụng để liên hệ CSKH.
3. Gọi điện thoại trực tiếp đến Quý khách.